Bu programda; ara sınav, ödev,  uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, açık kitap sınav, çoktan seçmeli sınav, uygulama sınavı, öğrenci sunuları, ev ödevi yer almaktadır.  Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Puan Aralığı        Verilen Not        Katsayı

90-100                 A                           4,0

85 - 89                 A-                           3,7

80 - 84                 B+                         3,3

75 - 79                 B                            3,0

70 - 74                 B-                          2,7

65 - 69                 C+                          2,3

60 - 64                 C                            2,0

55 - 59                 C-                          1,7

50 - 54                 D+                         1,3

40 - 49                 D                           1,0

0 - 39                    FF                          0,0  

Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi

2) FX = Devamsız

3) I = Eksik

4) S = Yeterli

5) U = Yetersiz

6) T = Transfer

7) P = Devam Eden

Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C  notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.