Öğrenciler teorik derslerin %70, uygulamalı derslerde % 80’ ine devam etmek zorundadır. Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ara sınav/ara sınavlar ve final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Derslerden başarılı sayılabilmesi için öğrencinin ara sınav ve final sınavlarına katılıp ortalama 60/100 geçer notu alması gereklidir. Şartlı geçmek için 50/100 puan alınması gerekmektedir.