Notlar

 (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı        Verilen Not            Katsayı

90-100                           A                           4,0

85 - 89                           A-                          3,7

80 - 84                           B+                         3,3

75 - 79                           B                           3,0

70 - 74                           B-                          2,7

65 - 69                           C+                         2,3

60 - 64                           C                           2,0

55 - 59                           C-                          1,7

50 - 54                           D+                         1,3

40 - 49                           D                           1,0

0 - 39                            FF                           0,0

 

KTO Karatay Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre öğretim elemanlarının her akademik dönemde en az bir ara sınav ve final sınavı yapma zorunlulukları vardır. Bu uygulamalar dışında proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev vb. gibi teknikler uygulanmaktadır. Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, kısa sınav (quiz) notu, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde bölüm başkanlığına ve öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

Grading and Evaluation

Grades

(1) For each course they receive, one of the following letter grades is awarded by the faculty member as a success grade.

Grade                 Letter Grade                 Coefficient

90-100                           A                           4,0

85 - 89                           A-                          3,7

80 - 84                           B+                         3,3

75 - 79                           B                           3,0

70 - 74                           B-                          2,7

65 - 69                           C+                         2,3

60 - 64                           C                           2,0

55 - 59                           C-                          1,7

50 - 54                           D+                         1,3

40 - 49                           D                           1,0

0 - 39                            FF                           0,0

 

Academic lecturers are obliged to examine at least one midterm and a final exam in each academic term according to KTO Karatay University's Undergraduate Education-Training and Examination Regulations. Apart from these applications, projects, field works, organization visits, research, presentation, homework etc. techniques are applied. The success of lessons of students are evaluated with the midterm grades and the final exam grades. Midterms grades include; quiz grades, midterm exam grade and the grades that comes from projects, practical works, assignments. In the credit system, the ratio of the midterm and final exam grades (exam, homework, practice and so on) are announced to the department head and students by the teaching staff during the first two weeks of the semester. The final assessment is determined by academic lecturer with letter grade below having regard to the overall success level of all students who take course.