Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmektedir. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki uygulama ve stajlarının iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları eğitim öğretimde bilgi aktarma terkedilerek, aktif öğrenme teşvik edilmekte, grup çalışmaları, seminer sunumları, vaka raporlama, drama, demontrasyon, simülasyon odaklı mesleki beceri uygulama eğitimleri gibi interaktif öğrenim yöntemleri multimedya destekli donanım ile öğrencilerin aktif rol almaları sağlanmaktadır. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına/kazanımlarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için yazılı sınav, ödev ve uygulamanın değerlendirmesi ile ölçüm sağlanmaktadır.