TO Karatay Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre öğretim elemanlarının her akademik dönemde en az bir ara sınav ve final sınavı yapma zorunlulukları vardır. Bu uygulamalar dışında proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev vb. gibi teknikler uygulanmaktadır. Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, kısa sınav (quiz) notu, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde bölüm başkanlığına ve öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

PUAN

BAŞARI N­OTU

KATSAYI 

 

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1

0-39

FF

0

Sınava Girmedi

FG

0

Devamsız

FX

Quantification And Consideration 

According to KTO Karatay University Education and Examination Regulations, the instructors have to take at least one midterm and a final exam in each academic term. Apart from these applications, project, field work, organization visits, research, presentation, homework etc. techniques are applied. The success of the lecturer in the lessons is determined by evaluating the grades in the semester and of term- exams . It consists of grades given in the semester notes, quiz notes, midterm grades and assignments depending on the lesson, practice, practical works. In the credit system, the weight of the midterm and final exam grades (exam, homework, practice and so on) are announced to the department head and students by the teaching staff during the first two weeks of the semester. The final evaluation is determined by one of the following letter grades from the lecturer who gives the lesson considering the general level of success of all the students who took that course.                      

POINT 

SUCCESS SCORE

 

COEFFICIENT 

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1

0-39

FF

0

Did not take an exam

 

FG

0

Absenteesim

 

 

FX