Programdan mezun olabilmek için, İşletme Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar(stajlar) ve bitirme projesinden başarılı olunması ve toplamda 240 AKTS’lik dersten başarılı olmuş olma koşulunun sağlanması gerekmektedir.

Graduation Requirements 

In order to be able to graduate from the program, it is necessary to be successful in the courses, applications (internships) and graduation project included in the program and to be successful 240 credits courses in total.