Öğrencinin ders programındaki tüm dersleri başarmış olması gerekir. Öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.