Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak koşuluyla toplam 120 AKTS’den oluşur.