Programdan mezun olabilmek için, Enerji Yönetimi Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar(stajlar) ve bitirme projesinden başarılı olunması ve toplam 240 AKTS koşulunun sağlanması gerekmektedir.

Graduation Requirements

In order to graduate from the program, it’s necessary to be successful in the courses, applications (internship) and dissertation in the undergraduate program of Energy Management. Moreover, the students must provide at least 240 ECTS credits