Programdan mezun olabilmek için, Ebelik Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar ve bitirme projesinden başarılı olunması ve toplam 240 AKTS ders alınması gerekmektedir.

 • En az 100 prenatal muayeneyi içerecek şekilde gebelere danışmanlık yapması,

 • En az 40 gebenin gebelik izlemini ve bakımını yapması,

 • En az 40 doğumu kendi sorumluluğunda yapması (Doğum sayısında yetersizlik nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30'a indirilebilir.),

 • En az 10 aile planlaması danışmanlığı yapması,

 • En az 2 makat doğuma aktif olarak katılması (makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon ile uygulanabilir.),

 • En az 4 epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Uygulama, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),

 • En az 100 postpartum dönemdeki kadını izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil),

 • En az 40 gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan kadını izlemesi ve bakım yapması,

 • En az 100 doğum sonrası dönemdeki anneyi izlemesi ve bakımını vermesi (muayene dahil),

 • En az 100 sağlıklı yeni doğan bebeği ve en az 40 özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması,

 • En az 40 jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması,

 • En az 10 tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.) gerekmektedir.          

Öğrencilerin yukarıda belirtilen şartları, yüksekokul tarafından belirtilen ilgili formları, bilim/klinik sorumlularına onaylattıktan sonra, öğretim elemanlarına ya da bölüm başkanlarına en geç 8. yarıyılın sonuna kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bölüm başkanlığı tarafından incelenen formlara göre mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılır.

Bölüm başkanlığı tarafından eksik işlem ya da uygulaması olduğu saptanan öğrencilerin, eksikliklerini en geç 30 iş günü içerisinde tamamlayarak yeniden değerlendirmek üzere ilgili formları bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.