Öğrencinin mezun olabilmesi için programda geçen tüm dersleri başarıyla alması ve öğrenim süresi boyunca 240 AKTS yi tamamlamış olması gerekmektedir.Ayrıca not ortalamasının 4 lük sistem üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.