• Özel veya resmi hizmet veren hastanelerde odyolog olarak çalışabilirler
  • Gürültülü akustik ortamlarda gürültü ölçümleri yapabilirler, bu ortamlarda yaşayan ve çalışanların işitme sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemlerin alınması, gerektiğinde uygun rehabilitatif hizmetlerde yer alırlar
  • İşitme tarama programlarının uygulanması, denetimi ve takibi hizmetlerini uygularlar
  • İşitme kayıplı bireylerin dil ve konuşma gelişimi açısından rehabilitasyonunda görev alırlar ve ilgili rehabilitasyon merkezlerinde çalışırlar.
  • İşitme kayıplı bireyin, işitme cihazı ve diğer işitmeye yardımcı cihazlar açısından uygunluğunun değerlendirilmesi, uygun cihaz ve/veya cihazların seçilmesi, ayarlanması ve bireye uygulanması hizmetlerini gerçekleştirirler
  • Odyoloji ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimci ve/veya yönetici olabilirler