• Programdan mezun olacak kişiler Temel Sağlık Hizmeti verilen tüm kurumlarda, doğumevleri, doğumhaneler, yataklı tedavi kurumlarda doğum ve jinekolojiye ait servislerde, antenatal izlem yapılan servis ve polikliniklerde, yenidoğan servislerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, infertilite merkezlerinde, doğum öncesi eğitim sınıflarında, kadın sağlığı merkezlerinde ve serbest ebe olarak iş bulabilirler.

  • Devlet, Özel ve Üniversite Hastanelerinde yönetici,  sorumlu ebe, klinik ebesi ve eğitimci ebe olarak çalışabilirler.

  • Özel Sağlık Kabinleri ve Hasta Bakım Evleri açarak mesleklerini serbest olarak yapabilirler.

  • Yükseköğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

  • Mezunlar üst kademeye; uzman ebe (yüksek lisans, doktora), akademisyen olarak geçebilirler. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler. Araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Eğitim fakültelerince verilen formasyon eğitimini alarak Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Kurumlarında görev alabilirler