İş Olanakları
Çocuk Gelişimci eğitim, sağlık, sosyal hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır:
Sağlık Alanında: Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur


Eğitim Alanında: Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilirler.


Sosyal Hizmet Alanında: Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri’nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri’nde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri’nde çalışabilirler.


İçişleri Bakanlığı’nda: Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’nde görev yapabilirler.
Ayrıca UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda (STK) proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.
2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne” göre, Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun olanlar “AİLE DANIŞMANI” ünvanı ile özel işyeri açabilmekte ve bu hizmeti veren kurumlarda danışmanlık yapabilmektedirler.