I. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ODY 101 Temel Odyoloji 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 111 İşitme Cihazlarına Giriş 3 1 3 Detaylı Gör
ODY 121 İşitme Cihazları Simülasyon Programları I 2 1 2 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3 0 3 Detaylı Gör
ODY 141 Fizik- Ses İşleme 3 0 2 Detaylı Gör
ODY 151 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 161 İngilizce (Gramer) I 4 1 4 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

I. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ODY 102 Anatomi- İşitme- konuşma - Vesitibuler Sistem Anatomisi 4 2 3 Detaylı Gör
ODY 112 Fizyoloji-İşitme- konuşma Vestibuler Sistem Fizyolojisi 4 0 3 Detaylı Gör
ODY 122 Tibbi Biyokimya 2 0 2 Detaylı Gör
ODY132 İşitme Cihazları Simülasyon Programları II 2 1 2 Detaylı Gör
ODY 142 Klinik Pratik I ( İşitsel Tanı testleri giriş) 2 1 2
ODY 152 İngilizce (Gramer) II 4 1 3 Detaylı Gör
ODY 162 İngilizce (Okuma, Yazma, Konuşma) II 2 1 3 Detaylı Gör
AHİ 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3 0 3 Detaylı Gör
** Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

II. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TUR 101 Türk Dili -I 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 201 İşitsel Tanı Testleri ve Değerlendirilmesi I 2 1 4 Detaylı Gör
ODY 211 Kulak Hastalıkları 2 1 3 Detaylı Gör
ODY 221 Otoskopi - Kulak kalıbı Teknolojileri 2 2 4 Detaylı Gör
ODY 231 İşitme Cihazları ve AmplifikasyonuI 4 1 4 Detaylı Gör
ODY 241 Mikrobiyoloji 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 251 Klinik Pratik II 2 2 2 Detaylı Gör
ODY 261 Mesleki İngilizce (Okuma , Yazma, Konuşma) I 3 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

II. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TUR 102 Türk Dili -II 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 202 İşitsel Tanı Testleri ve Değerlendirilmesi II 2 1 3 Detaylı Gör
ODY 212 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon 2 1 3 Detaylı Gör
ODY 222 Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirmesi II 3 1 4 Detaylı Gör
ODY 242 Klinik Pratik III / Elektrofizyoloji 2 2 2
ODY 252 Histoloji 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 262 Mesleki İngilizce (Okuma , Yazma, Konuşma) II 3 0 3 Detaylı Gör
** Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

III. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ODY 301 Vestibuler Sistem Hastalıkları 2 1 3 Detaylı Gör
ODY 311 Vestibuler Sistem Tanı Testleri ve Değerlendirmesi 3 2 4 Detaylı Gör
ODY 321 Temel Pediatrik Odyoloji 3 2 4 Detaylı Gör
ODY 331 Konuşma ve Dil Gelişimi 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 351 Biyoistatistik 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 361 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 371 Patoloji 2 1 2
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

III. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ODY 302 İşitme Engelli Bireylerin Özellikleri ve İşitsel Rehabilitasyon 2 2 4 Detaylı Gör
ODY 312 İşitsel Algı Süreçleri ve Rehabilitasyonda Kullanımı 2 2 3 Detaylı Gör
ODY 322 İşitme Kayıplılarda Çoklu Engele Yaklaşım 2 0 2
ODY 332 Vestibuler Rehabilitasyona Giriş 3 2 4 Detaylı Gör
ODY 352 Seminer 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 362 Mesleki İngilizce (Okuma , Yazma, Konuşma) IV 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 372 Yaz Dönemi Stajı 0 28 4 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

IV. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 401 Kariyer Planlama 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 411 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama I 2 16 11 Detaylı Gör
ODY 421 Tez Çalışması 3 2 6
** Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

IV. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Detaylı Gör
ODY 402 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama II 4 16 13 Detaylı Gör
ODY 412 Bitirme Tezi 3 2 6
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3