I. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG101 Çocuk Gelişimi ve Aile 3 0 3 Detaylı Gör
CG111 Genel Psikoloji 3 0 3 Detaylı Gör
CG121 Anatomi ve Fizyoloji 4 0 3 Detaylı Gör
CG141 Okul Öncesi Dönemde İlke ve Yöntemler 3 0 3 Detaylı Gör
ATA 101 Atatürk İlke ve İnkılapları-I 2 0 3 Detaylı Gör
CG161 Yabancı Dil-I 3 0 3 Detaylı Gör
TUR101 Türk Dili-I 2 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli dersi 2 0 3

I. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG102 Gelişimsel Psikoloji 3 0 3 Detaylı Gör
CG112 Çocuk Hukuku 2 0 3 Detaylı Gör
CG132 Çocuk ve sanat 2 1 3 Detaylı Gör
CG131 Genel Biyoloji 2 0 3 Detaylı Gör
CG142 Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 0 3 Detaylı Gör
ATA 102 Atatürk İlke ve İnkılapları-II 2 0 3 Detaylı Gör
CG162 Yabancı Dil-II 3 0 3 Detaylı Gör
TUR102 Türk Dili-II 2 0 3 Detaylı Gör
CG182 Çocuklarda Beslenme 2 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli dersi 2 0 3

II. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG 201 Çocuk Gelişimi 1 3 0 3 Detaylı Gör
CG 211 Özel Eğitim 1 3 0 3 Detaylı Gör
CG 221 Çocuğu Tanıma Teknikleri ve İletişim 2 0 3 Detaylı Gör
CG 231 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 2 0 3 Detaylı Gör
CG 241 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 0 3 Detaylı Gör
CG 251 Eğitimde Materyal Geliştirme 2 2 3 Detaylı Gör
CG 261 Yabancı Dil (İngilizce) 3 2 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3

II. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG 202 Çocuk Gelişimi 2 3 0 3 Detaylı Gör
CG 222 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 2 Detaylı Gör
CG 232 Kaynaştırma Eğitimi 2 0 2 Detaylı Gör
CG 242 Çocukluk Dönemlerinde Alan Araştırmaları 2 0 2 Detaylı Gör
CG 252 Yabancı Dil (İngilizce) 4 2 0 3 Detaylı Gör
CG 262 Çocuk Eğitiminde Sektörlerarası İşbirliği 2 0 2 Detaylı Gör
CG 272 Görsel Sanatlar 2 0 2 Detaylı Gör
CG 282 Çocuklarda Müzik Eğitimi 2 0 2 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3

III. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG 301 Anne ve Çocuk Sağlığı 3 0 3 Detaylı Gör
CG 311 Çocuk Edebiyatı 3 0 3 Detaylı Gör
CG 321 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 3 0 3 Detaylı Gör
CG 331 Hastane ve Çocuk 3 0 3 Detaylı Gör
CG 341 Çocuk ve Oyun 1 2 3 Detaylı Gör
CG 351 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 Detaylı Gör
CG 361 Bebeklik Dönemi Uygulamaları 2 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

III. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
CG 302 Çocuk ve Drama 1 2 3 Detaylı Gör
CG 312 Aile Eğitimi ve Katılımı 2 0 3 Detaylı Gör
CG 322 Biyoistatistik 3 0 3 Detaylı Gör
CG 332 Çocuk Gelişimi Mevzuatı 3 0 3 Detaylı Gör
CG 342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama 1 6 4 Detaylı Gör
CG 352 Okul Deneyimi 2 6 3 Detaylı Gör
CG 362 Yaz Stajı 0 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

IV. Sınıf I. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG 401 Ergenlik Psikolojisi 2 0 5 Detaylı Gör
CG 411 Özel Eğitim Uygulamaları 2 6 5 Detaylı Gör
CG 421 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1 2 6 5 Detaylı Gör
CG 431 Bitirme Tezi 1 3 5 Detaylı Gör
CG 441 Mesleki Mevzuat ve Yönetim 3 0 4 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3

IV. Sınıf II. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
CG 402 Aile ve Çocuk Danışmanlığı 3 0 6 Detaylı Gör
CG 412 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 3 6 Detaylı Gör
CG 422 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2 2 6 6 Detaylı Gör
CG 432 Seminer 2 3 6 Detaylı Gör
AHİ 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3 0 3 Detaylı Gör
* Bölüm Seçmeli Dersi 2 0 3