Grafik bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilere verimli ve araştırmacı bir kişilik kazandırmak, araştırma yapma yöntemlerini öğrenerek, yorumlayabilme yeteneği kazanmaları, özgün çalışmalar üreterek kendi sanatçı kişiliklerini geliştirebilen bireyler haline gelebilmeleri için gerekli lisansüstü eğitimi onlara sunmak, bölümümüzün amaçlarındandır.

Grafik Sanatı özellikle çağımızın gelişen teknolojisinin de katkısıyla oldukça popüler bir konumdadır. Bir çok alanla olan yakın ilgisi ve grafik sanatının uygulama alanlarının kapsamının  genişliği dolayısyla  sürekli güncelliğini koruyabilen, her geçen gün değeri daha da artan bir sanat dalı haline gelmiştir.

              Grafik Tasarım  programından mezun olacak  öğrencilerin; evrensel kültüre ilgili, bilimsel çalışma yöntemi ve disiplini kazanmış bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda, tasarım atölye, tipografi, grafik tasarım incelemeleri, illüstrasyon, özgün baskı gibi grafik tasarım alanlarına ait derslerle birlikte sanat – kültür alanında kuramsal dersler de yer almaktadır. Öğrencilerin ilgi duydukları grafik tasarım uygulama alanlarında uzmanlaşmalarına zemin hazırlanmakatadır.

Ülkemiz genelinde gerek devlet üniversitelerinde gerekse özel üniversitelerin ilgili fakültelerinde çok sayıda Grafik Tasarım bölümleri yer almaktadır. Buradan mezun olan olacak adayların yüksek lisans ve doktora eğitim ihtiyaçlarının karşılanması önemli görülmektedir. Grafik alanında özgün çalışmalar çıkarabilecek, sanata ve ilgili disiplinlere yenilik getirebilecek yeni sanatçılara ve sanat eğitimcilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAROĞLU