KTO Karatay Üniversitesi Ebelik Bölümü, çağdaş eğitim prensipleriyle araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel farklılıklara duyarlı, güncel uygulamaları yakından takip eden, bağımsız ya da sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, mesleki etik kurallara duyarlı, ileri görüşlü, spiritüel becerileri gelişmiş, holistik bakış açısına sahip, doğumun doğallığına ve mahremiyetine saygılı, kadının ihtiyaçlarına odaklı ebeler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ebelik bakım modelinin uygulandığı gelişmiş ülkelerde doğum ve doğum sonu dönemi olumlu şekilde deneyimleme oranı yüksek; gereksiz müdahale, sezaryen, anne ve bebek ölüm oranı ise düşüktür. Ebelik bakım modelinin uygulanması toplumun gelişmişlik düzeyini artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu doğrultuda KTO Karatay Üniversitesi Ebelik Bölümü, ebelik bakım modelini benimseyen, uygulayan ve geliştiren ebeler yetiştirme gayretindedir.

Topluma kaliteli hizmet sunabilmenin ve ayrıca ömür boyu mutlu olabilmenin formülü işini severek yapmaktır. İşini sevmenin sırrı ise gönülden bağlılık ve manevi doyumdan geçmektedir. Tüm öğrencilerimizin ebe olmanın manevi duygusunu benimsemiş ebeler olarak yetişmesini diliyor, sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ
Ebelik Bölüm Başkanı