Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), temelini, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5.000.000€ tutarında fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)’ten almaktadır.

Bu proje kapsamındaki temel hedef, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmektir. Bu bağlamda merkezin temel faaliyetlerinden en önemlisi bölgedeki tarım makinesi üreticileriyle, akıllı tarım makineleri odaklı Ar-Ge projelerinin geliştirmek olacaktır.

Bu projelerde, ihtiyaç doğrultusunda, üniversitemizdeki Makine, Mekatronik, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar mühendisliğinde okuyan, konuya ilgi duyan ve belli bir başarıya sahip olan lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencilerinin yer alabilmesinde öncelik verilecek, böylelikle öğrencilerimizin Ar-Ge tecrübesiyle mezun olmasına katkıda bulunulacaktır. Bu projeler kapsamında merkezde aktif olarak çalışan lisansüstü öğrencilerimizin tezleri mümkün mertebe bu projelerle ilişkilendirilerek, öğrencilerimizin tezlerini üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yapabilmeleri sağlanacaktır.

Bu amaç doğrultusunda, hak kazanılan proje fonuyla AKİTEK’in alt yapısı yüksek teknolojili mekanik ve elektronik prototipleme cihazları ve test ekipmanları içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu ekipmanlar endüstriyel 3B mekanik prototipleme cihazları, PCB prototipleme cihazları, gelişmiş 3B tarayıcı, hem laboratuvar hem de saha ortamında ayrı ayrı kullanılabilecek test ve hassas ölçüm ekipmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca merkezde, merkez bünyesinde gerçekleştirilen elektronik bazlı tasarımların elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılabileceği bir adet elektromanyetik test odası (anechoic chamber) bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu ekipmanlar, birçok firmanın kendi imkanlarıyla erişemeyeceği ekipmanlardır ve AKİTEK için bahsi geçen bu Ar-Ge projelerinin gerçekleşmesi kapsamında hemen tüm ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturmaktadır.

AKİTEK, temelde STEDEC projesine bağlı olduğu için, STEDEC projesinin takvimi gereği ekipman altyapısı, bir aksilik olmaması durumunda 2021 yılının ikinci çeyreği itibariyle eksiksiz hale gelecek,  merkezin faaliyetleri ise 2021 yılının son çeyreğinde başlayacaktır.